◉ Elektritööd

Uute elektripaigaldiste ehitamine ja olemasolevate elektripaigaldiste renoveerimine. Liinide ja seadmete igapäevane remont ja hooldus ning rikete likvideerimine.

◉ Sise elektriinstallatsioonitööd

 Pakume palju erinevaid lahendusi. Kaabelliinide paigaldussest kuni kilpide koostamiseni.

◉ Välielektritööd

Tänavavalgustuse ehitus ja hooldus, maakaabelliinide ehitus, alajaamade ehitus, hooldus ja reonveerimine, välikilpide paigaldus.

◉ Käidukorraldus

Elektripaigaldiste käit on igasugune tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Käidutoimingud hõlmavad eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ning elektri- ja muid seonduvaid töid. Elektripaigaldise käidukava määrab käidu vajaliku korra ja protseduurid. Elektripaigaldise tehnohooldusega tagatakse elektripaigaldise kasutamisohutus nii inimesele, varale kui ka keskkonnale. Pakume käidukorraldus teenust A pädevusklassi ulatuses.

Elektripaigaldiste käit hõlmab:

  1.       Käidukava koostamine
  2.       Regulaarne elektripaigaldiste kontroll
  3.       Elektripaigaldiste hooldus ja remonttööde teostamine
  4.       Elektripaialdiste kaardistamine, teostusjooniste koostamine

◉ Maaaluste kaablitrasside asukoha näitamine

Kaablilokaatoriga nii pingestatud kui väljalülitatud kaablite otsimine ja mahamärkimine.

◉ Nõrkvoolutööd

Arvutivõrkude ehitus.

◉ Elektriseadmete kontrollmõõtmised

◉ Automaatikasüsteemide ehitus